ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ Ν ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Αθήνα - ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2102584488
ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ 24 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ