ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΊΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Μεσσηνία - ΜΕΣΣΗΝΗ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2722181046
ΚΟΎΤΣΙΚΑ 39