ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ (ΣΙΝΔΟΣ)

Θεσσαλονίκη - ΣΙΝΔΟΣ

ΟΧΙ 12 ΣΙΝΔΟΣ