Σχολή Οδηγών Σταυρουλάκης

Αθήνα - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγωνιστών Πολυτεχνείου 11 , Άγιος Δημήτριος