ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΠΩΛΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 25, ΠΕΙΡΑΙΑΣ