Λάμπρος Α Καλόγηρος Αλλεργιολόγος Στρατιωτικός Ιατρός