Λάμπρος Α Καλόγηρος Αλλεργιολόγος Στρατιωτικός Ιατρός ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ