Λάμπρος Α Καλόγηρος Αλλεργιολόγος Στρατιωτικός Ιατρός Αθήνα