ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ