ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ