ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ