Καρδιολογικο ιατρειο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ