ΚΑΡΑΠΑΛΙΣΗΣ Ν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ