ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ