ΙΑΣΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ