Γενική Τράπεζα ΕΒΡΟΣ Αλεξανδρούπολη Λ Δημοκρατίας 325