Φαρμακεία Υπόλοιπης Ελλάδας Βασιλείου Δημητρίου 13 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ