ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ