Ασφαλιστικά ταμεία Τμήμα Πλατείας Δημοκρατίας 1835