ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ -δερματολογικο ιατρειο

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Αδριανουπολεως 19