ακαδημια ιστιοπλοΐας

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ν. Πλαστήρα