ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. ΔΙΕΝΕΡΓΟΎΝΤΑΙ TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ, HOLTER

Θεσσαλονίκη - 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ Γ2, 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟ