ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΞΕΩΣ ΚΛΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ