Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Αλεξανδρουπολη 14ης Μαιου 22