ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ