ΚΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ