ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ