ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ ΠΑΦΙΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ