ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ KAI ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ