ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ ΑΔ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ