Φαρμακεία Υπόλοιπης Ελλάδας Πάτρα Κωνσταντινουπόλεως 11 Θεσσαλονίκης Πλ Αγ Σοφίας 2610452222