Φαρμακεία Υπόλοιπης Ελλάδας Αγρινιο Εθν Αντιστασεως 43