Έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας ΠΑΤΡΑ