ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Χ ΚΑΠΑΖΟΓΛΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ –ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ