Διευθυντής Χειρουργός Νοσοκομείο Metropolitan Αθήνα