Διευθυντής Χειρουργός Νοσοκομείο Metropolitan Aθήνα