ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗ