ΑΕΙ ΤΕΙ Τρίκαλα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού