ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΑΛΜΥΡΑ

Χαλκιδική ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΑΛΜΥΡΑ