ΚΟΜΒΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ, ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΜΒΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ, ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ