Ερυθρού Σταυρού 32

Καβάλα ΚΑΒΑΛΑ
Ερυθρού Σταυρού 32