Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 69

Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 69