Μαυροκορδάτου 21, Θεσσαλονίκη

Μαυροκορδάτου 21, Θεσσαλονίκη