25ης Μαρτίου 5, Θεσσαλονίκη

25ης Μαρτίου 5, Θεσσαλονίκη