Ιπποκράτους 200

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Ιπποκράτους 200