Αγ. Δημητρίου 63 – 65 & Παστέρ 2

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αγ. Δημητρίου 63 – 65 & Παστέρ 2