Κοραή 4 & Σταδίου 30

Αθήνα Αθήνα (κέντρο)
Κοραή 4 & Σταδίου 30