Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 6, Καβάλα, 65403

Καβάλα ΚΑΒΑΛΑ
Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 6, Καβάλα, 65403