Πτωλεμαιον 31, Θεσσαλονικη

Θεσσαλονίκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πτωλεμαιον 31, Θεσσαλονικη