Μητροπόλεως 76 (1ος όροφος)

Θεσσαλονίκη ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μητροπόλεως 76 (1ος όροφος)